Boggbergsstämman 2013

Foto: Roland Bilar

Rekomenderad skärmupplösning 1600x1200

36000

36001

36002

Jan Isberg, Inger Helgesson och några till reser förtältet

36004

36005

Allspel

Back Birger Andersson och Ingemar Rörqvist med komp

Ingemar Rörqvist

36009

36010

36011

36012

Kurt Hedlund

Bengt Heder och Trond Erik Hågensen

Evertsbergarna

Inge Carlén

Inge Carlén med komp

36018

Sofia och Magnus med komp

Magnus Johansson i Tierparna

Sofia Åström

Erik Arne Evensen

36023

Filipstadsgänget

36025

36026

Per Anders Lindgren

Kritz med vänner

"Buster" medlem 1032 i Musikföreningen "Vårat Gäng" www.varatgang.com

Busters egna västtryck

36031

36032

Anders Österbö

36034

36035

36036

36037

36038

36039

36040

36041

36042

36043

Åsa Sundstedt med elever från Älvdalens musikskola.

Åsa Sundstedt med elever från Älvdalens musikskola.

Andreas Johansson elev musikskolan

36047

Ida Nygårds elev musikskolan

36049

Hugo Gulliks elev musikskolan

36051

Roland Cedermark

Roland Cedermark

Roland Cedermark

Roland Cedermark

Roland Cedermark

36057

36058

36059

Siv med morfar John Samuelsson

Siv

36062

Bengt Heder och Roland Cedermar

36064

36065

Ingemar och Birger

Toradertrond m/venner

Sverre och Trond

36069

Sverre Jonassen och Trond Erik Hågensen

Evertsbergarna

36072

Eva Elfberg

36074

Sven

36076

36077

Sverre Jonassen och Lennart Möllberg

Gun Reinholdsson

36080

Buskspel

Buskspel

19084

Åter Bilder
Copyright© RoBi 2013