Höstbilder 2013

Foto: Roland Bilar

Rekomenderad skärmupplösning 1024x768

Österdalälven

20001

Rotbron över Österdalälven

Grundsand

Grundsand

Hykjeberget

En mötesplats i Norra Dalarna

Vy från Labb Djurberget i Orsa

Vy mot Ödarvsklitten i Orsa

20009

20010

20011

20012

Pelletsfabriken Rindi och iCell i Älvdalen, -14 grader ute!

Vy från Väsaberget

Björnbajs

Revlummer

Ny asfalt i Mickelvål

Vy från Mickelvål

Syllav

20020

Till vänster Bägarlav

Brunnsberg

20023

20024

Käringmyren

Toppfågel

20027

Yggdrasil

Brindberg

10025

Åter Bilder
Copyright© RoBi 2013